ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยค้นหาจาก"ชื่อลูกค้าที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า" (ตัวอย่าง ศิรินันท์ )
*บริษัทโซโกะจังไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาติดต่อร้านค้าที่ท่านสั่งซื้อโดยตรง*